Identificatie digitale beelden

1. De identificatie van de digitale beelden bestaat uit :

Nummer van de fotoclub-onderwerp+categorie-volgnummer-NAAM Voornaam-Titel
(Alle streepjes zijn koppeltekens, mintekens!!!)

 2. Enkele voorbeelden :

911-AIII-001-PEETERS Jan-Station

911-AIII-001-PEETERS Jean Paul-Station

911-BIII-001-VAN DINGENEN Peter-Schuilkelder Dendermonde

911-BIII-001-VAN DEN BERGEN David-Beringen koolmijn

3. In detail

Nummer van de fotoclub 911, 921, enz… dan zonder spatie een koppelteken (minteken) dan zonder spatie het onderwerp + categorie aan elkaar geschreven in drukletters AIII of BIII dan weer zonder spatie een koppelteken, het volgnummer 1 schrijven als 001 om in Excel beter te kunnen ordenen en zo kan je tot over honderd nummeren indien nodig, dan weer zonder spatie een koppelteken, de NAAM in hoofdletters met een spatie tussen de eventuele onderdelen van de achternaam, dan een spatie, de Voornaam met de beginletter in hoofdletter dan zonder spatie een koppelteken (minteken) dan zonder spatie Titel met de beginletter in hoofdletter en tussen de woorden een spatie

 SLECHT INGEVULDE FORMULIEREN ZULLEN TERUGGESTUURD WORDEN!

Goedgekeurd tijdens de vergadering van het CSC op 15.12.2015

Nationaal fotosalon van spoorwegfotoclubs in 2020


AC Dak 01


Het nationaal fotosalon van spoorwegfotoclubs

wordt in 2020 georganiseed door Fotorail Brussel

Het zal doorgaan op donderdag 3 en vrijdag 4 december 2020


Doe mee en dien je foto's in:

Voor februari 2020 bij Koninklijke Focus Spoor Antwerpen

Station Antwerpen-Centraal
Koningin Astridplein 27
2018 Antwerpen


COORDINATIE- EN SELECTIECOMITE 12.6.2019

DISCIPLINE : FOTO -- CINE-VIDEO -- RADIO-AMATEURS

REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN NATIONAAL SPOORFOTOSALON


Het nationaal fotosalon van het spoorwegpersoneel wordt om de 2 jaar georganiseerd (pare jaren). Het is tevens de selectie van de werken die zullen deelnemen aan het internationaal FISAIC fotosalon (FISAIC = Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots). Om de onkosten van de nationale selectie en het nationaal fotosalon te dekken wordt er een speciaal budget voorzien.

Deze site gebruikt cookies voor een betere functionaliteit