Identificatie digitale beelden

1. De identificatie van de digitale beelden bestaat uit :

Nummer van de fotoclub-onderwerp+categorie-volgnummer-NAAM Voornaam-Titel
(Alle streepjes zijn koppeltekens, mintekens!!!)

 2. Enkele voorbeelden :

911-AIII-001-PEETERS Jan-Station

911-AIII-001-PEETERS Jean Paul-Station

911-BIII-001-VAN DINGENEN Peter-Schuilkelder Dendermonde

911-BIII-001-VAN DEN BERGEN David-Beringen koolmijn

3. In detail

Nummer van de fotoclub 911, 921, enz… dan zonder spatie een koppelteken (minteken) dan zonder spatie het onderwerp + categorie aan elkaar geschreven in drukletters AIII of BIII dan weer zonder spatie een koppelteken, het volgnummer 1 schrijven als 001 om in Excel beter te kunnen ordenen en zo kan je tot over honderd nummeren indien nodig, dan weer zonder spatie een koppelteken, de NAAM in hoofdletters met een spatie tussen de eventuele onderdelen van de achternaam, dan een spatie, de Voornaam met de beginletter in hoofdletter dan zonder spatie een koppelteken (minteken) dan zonder spatie Titel met de beginletter in hoofdletter en tussen de woorden een spatie

 SLECHT INGEVULDE FORMULIEREN ZULLEN TERUGGESTUURD WORDEN!

Goedgekeurd tijdens de vergadering van het CSC op 15.12.2015

Deze site gebruikt cookies voor een betere functionaliteit